Table of Contents

Contact Us

Department of Animal Sciences
The Robert H. Smith Faculty
of Agricultural, Food & Environment

The Hebrew University of Jerusalem.

Herzl 229, Rehovot 7610001, Israel
Phone: +972-(0)8-9489119;
Fax: +972-(0)8-9465763;
Yael Lewitus, Department's Secretary
e-mail: yaellew@savion.huji.ac.il

Prof. Berman Amiel

Professor (Emeritus), Environmental Animal Physiology

Degrees:

  • Ph.D. Animal Sciences, Hebrew University of Jerusalem, 1959
  • M.Sc.(Agr) Hebrew University of Jerusalem, 1955

Reasearch Interests:

Environmental effects on Ruminants.

 

 

דברי הספד בלוויה של מימי ברמן

20.2.2022

מימי

סמוך לפרישתו לגמלאות, דיבר מימי על ההישגים שהוא גאה בהם במיוחד. בין היתר דיבר על מערכת הצינון של פרות חלב אותה הגה, תכנן ופיתח במחלקה שלנו והיום היא נפוצה בכול העולם. אין כיום רפת חלב מודרנית באזורים חמים בעולם שאינה עושה שימוש בשיטה זו. מימי הקים וביסס בפקולטה לחקלאות את המחקר וההוראה בפיזיולוגיה סביבתית, בתגובות של חיות משק למצבי עקה, ובמציאת פתרונות לשיפור תנאי הגידול וההחזקה של בעלי חיים.

מעבר לתחומי המומחיות שלו, מימי היווה עוגן לחברי המחלקה למדעי בעלי חיים, ודבריו ועצותיו כיוונו והשפיעו על אופייה והתפתחותה לאורך השנים. יותר מכך, תבונתו הרבה והשכל הישר שבהם ניחן, ויותר מכול החן הטבעי שלו וחוש ההומור העדין שלו, הביאו רבים במחלקה למדעי בעלי חיים ורבים אחרים מחוץ לה, להתייעץ אתו, לקבל תמיכה ממנו, לשמוע את דעתו ועצותיו הנבונות.

מימי לא הסתגר במגדל שן אקדמי. החיבור החם שלו, לאנשי המעשה, לחקלאים במשקים, לרפתנים, היווה דוגמה ומופת לרבים אחריו. דלתו הייתה פתוחה לסוגיות מגוונות של ממשק ברפתות. עשרות פעמים ראיתי אותו במשרדו מוקף רפתנים, דנים בסוגיות תכנון כאלה ואחרות. מאז פרישתו, לפני כחצי יובל שנים, המשיך להגיע, בקביעות למשרדו. היה פעיל במחקר, ואף פרסם מאמרים חשובים, לא אגזים אם אומר אבני דרך, בהבנת התגובות של בעלי חיים לסביבה המשתנה.

מימי היה פטריוט ישראלי במלוא מובן המילה מאז היותו לוחם בפלמ"ח. תיקצר היריעה לפרט. מעולם לא הסתיר את דעותיו, התייסר בגלל תקלות וקשיים לאומיים, אך גם ספג הנאה רבה מנופים, ממופעי טבע, וגם מההישגים של מדינת ישראל.

אהבנו אותך מאוד, תחסר לנו מימי.

יהי זכרו ברוך

 

דוד וולפנזון